Organisations

A very large part of the food cluster's industry communities and industry associations are members of Agriculture & Food. The industries receive professional services and political interest representation to varying degrees depending on interests and needs.

 • Brancheudvalget for Frø
 • Danish Seafood Association
 • Danmarks Biavlerforening
 • Dansk Akvakultur
 • Dansk Gartneri
 • Dansk Pelsdyravlerforening
 • Danske Landbrugsmaskinfabrikanter
 • Danske Maskinstationer og Entreprenører
 • DANSKE SLAGTERMESTRE
 • Danske Sukkerroedyrkere
 • Danske Vinavlere
 • Det Danske Fjerkræraad
 • Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab
 • Kødbranchens Fællesråd
 • LandboUngdom
 • Mejeriforeningen
 • SALA
 • Svineslagteriindustrien