Organisations

Brancheudvalget for Frø
Danish Seafood Association
Danmarks Biavlerforening
Dansk Akvakultur
Dansk Gartneri
Dansk Pelsdyravlerforening
Danske Landbrugsmaskinfabrikanter
Danske Maskinstationer og Entreprenører
DANSKE SLAGTERMESTRE
Danske Sukkerroedyrkere
Danske Vinavlere
Det Danske Fjerkræraad
Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab
Kødbranchens Fællesråd
LandboUngdom
Mejeriforeningen
SALA
Svineslagteriindustrien